Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut sætter kroppen i centrum for læring gennem syv semestre.

Psykomotorikuddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, fordelt over 7 semestre med et omfang på 210 ECTS-point. De er fordelt på en teoridel med et omfang af 180 ETCS og en praktikdel med et omfang af 30 ECTS.

Du får de psykomotoriske fag tæt ind på kroppen og kommer til at arbejde med egne ressourcer og udviklingsområder med udgangspunkt i din egen krop, livshistorie og sociale relationer. Du får en række psykomotoriske behandlinger af 3. års studerende og får gruppeundervisning i bevægelse. Sideløbende med den personlige proces modtager du undervisning i behandling, bevægelse, psykologi og anatomi. De erfaringer og den viden, du har opbygget igennem den første tid, og de redskaber, du har fået gennem uddannelsen, sættes herefter ind i en professionel ramme. Du kommer i længere praktikker og skal behandle og undervise folk uden for skolen.

Det sidste halve år skal du lave et bachelorprojekt, hvor du ud fra en selvvalgt problemstilling inden for det psykomotoriske felt skal lave en videnskabelig funderet undersøgelse.

Teoretisk og klinisk undervisning

Fordeling af ECTS point mellem den teoretiske og kliniske del af uddannelsen, herunder de tværprofessionelle og valgfrie elementer.

 

Semester

Teoretisk

undervisning

 

 

Antal ECTS

Klinisk undervisning

 

 

 

Antal ECTS

Heraf tværprofessionelle uddannelseselementer *

 

Antal ECTS

Heraf valgfrie uddannelseselementer*

 

 

Antal ECTS

Fællesdel

1

28

2

1,5

 

2

29

1

 

 

3

30

 

3

10

4

18

12

5,5

 

I alt første 2 år

105

15

10

10

Institutionsspecifik del

5

30

 

10

 

6

15

15

 

 

7

30

 

 

10

I alt sidste 1½ år

75

15

10

10

I ALT

180

30

20

20