Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut sætter kroppen i centrum for læring gennem syv semestre.

Det første halvandet år er fokus på din egen krop og udvikling. Du får de psykomotoriske fag tæt ind på kroppen og kommer til at arbejde med egne ressourcer og udviklingsområder med udgangspunkt i din egen krop, livshistorie og sociale relationer. Du får en række psykomotoriske behandlinger af 3. års studerende og får gruppeundervisning i bevægelse. Sideløbende med den personlige proces modtager du undervisning i behandling, bevægelse, psykologi og anatomi. Du kommer desuden ud i kortere praktikker.

Det næste halvandet år er der fokus på den professionelle rolle. De erfaringer og den viden, du har opbygget igennem den første tid, og de redskaber, du har fået gennem uddannelsen, sættes ind i en professionel ramme. Du kommer i længere praktikker og skal behandle og undervise folk uden for skolen.

Det sidste halve år skal du lave et bachelorprojekt, hvor du ud fra en selvvalgt problemstilling inden for det psykomotoriske felt skal lave en videnskabelig funderet undersøgelse.

Oversigt over uddannelsens opbygning og indhold

 

Uddannelsens temaer

 

Teoretisk     undervisning

Praktik

Tværprofessionelle uddannelses-         elementer*

Valgfrie uddannelseselementer*

1. semester

30 ECTS

Psykomotorik – krop og psyke

30 ECTS

0 ECTS

 

2½ ECTS

0 ECTS

2. semester

30 ECTS

Krop, kommunikation og refleksion

27 ECTS

3 ECTS

2½ ECTS

0 ECTS

3. semester

ECTS

Den professionelle

relation

30 ECTS

 

0 ECTS

0 ECTS

10 ECTS

4. semester

30 ECTS

Psykomotorisk

intervention

18 ECTS

 

12 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

5. semester

30 ECTS

Sundhedsfremme,

forebyggelse og          rehabilitering

30 ECTS

0 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

6. semester

30 ECTS

Facilitering og ledelse

15 ECTS

 

15 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

7. semester

30 ECTS

Dokumentation,     forskning og udvikling

10 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

10 ECTS

Herunder

Professionsbachelorprojekt

20 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

Ny studiordning i 2019