Summer schools og tværprofessionelle fag

UCC organiserer summer schools og valgfrie elementer i samarbejde med universiteter i Tyrkiet, Vietnam og Palæstina.

  • Her deltager en gruppe på mellem 5-15 studerende fra sundhedsuddannelserne i studieophold på 1-5 ugers varighed i en fælles tilrettelagt undervisning, hvor der ofte også er studerende fra værtsuniversitetet. Undervisningen er på engelsk, og ofte indgår der også besøg på institutioner og sociale arrangementer.
  • Når du er på summer school i Tyrkiet, er det undervisere fra UCC og samarbejdsinstitutionen, der varetager undervisningen.
  • De kortere ophold er et godt alternativ til de lange ophold på mellem 2-6 måneder, særligt til de af vores studerende, der ikke ønsker at være væk over så lang tid.
  • Der vil være knyttet egenbetaling til disse korte ophold, men priserne holdes ofte lave, og der forekommer indkvartering under enkle forhold.
  • Der kan gives merit for disse ophold - det vil sige, at deltagelsen godkendes og erstatter anden samtidig undervisning i Danmark.