Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Det vil sige, du indskrives på et universitet, hvor du følger de lokale studerendes timer i teori og praksis med fokus på den danske uddannelses læringsmål i kombination med, hvad der kan lade sig gøre i praksis.

Vi samarbejder med psykomotorikuddannelsen på universitetet Windesheim i Zwolle og planlægger også samarbejde med uddannelsen i Lissabon, Portugal samt i Uruguay.

Kontakt uddannelsens internationale koordinator.