Praktik i udlandet

Vælger du et praktikophold i udlandet, møder du en anden psykomotorisk/sundhedspraksis, der udfolder sig forskelligt alt efter kultur, sociale og økonomiske strukturer. Du bliver klogere på dig selv og din egen professionsidentitet, samtidig med at du bliver klogere på omverdenen og udvikler internationale og interkulturelle kompetencer

Vi støtter derfor på alle måder studerende, der ønsker at opnå viden om og erfaringer med psykomotorik i et internationalt perspektiv. Samtidig forventer vi, at du som studerende er selvstændig og ansvarlig, men også nysgerrig, åben og rummelig samt at du deler dine erfaringer med andre studerende under og efter endt ophold.

Vi udvider til stadighed vores netværk af Internationale samarbejdspartnere over hele verden, og du kan være med til at sætte et nyt land og en ny samarbejdspartner i spil, hvis du har særlige ønsker til steder, vi ikke har kontakt med endnu. Men du skal forvente en del aktivt opsøgende arbejde og være indstillet på det ekstra arbejde, det medfører. Pt. har vi en samarbejdssamtale med Mellemfolkeligt samvirke (MS), hvor der er mulighed for praktikophold i Nepal. Opholdet arrangerer MS og du betaler dem for opholdet.

Vi forsøger at understøtte vores praktiksteder med kvalificeret vejledning gennem ugentlig kontakt med vejleder og/eller en supervisionsgruppe hjemme på UCC.