Internationalisering

Psykomotorikuddannelsen i UCC foregår i et internationalt miljø

Du vil opleve, at der kommer flere internationale studerende, som skal deltage i den ordinære undervisning, og det vil påvirke undervisningsmiljøet både i mødet med andre kulturer og ved, at undervisningen delvist kan foregå på engelsk – dog altid med mulighed for dansk undervisning også i det omfang det ønskes. Det er vigtigt at tænke på, at næsten alle de studerende har engelsk som fremmedsprog og ikke som deres modersmål.

Du vil også støde på litteratur på nordiske og engelsk sprog, som det forventes, at du læser.

Du vil kunne opleve, at noget undervisning eller workshops bliver varetaget af gæsteundervisere fra tilsvarende uddannelser fra andre lande. Her vil undervisningen foregå på engelsk. Der tilrettelægges et særligt program, som integreres i undervisningen på udvalgte semestre. Her sidder du med andre studerende fra UCC og møder undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, med andre tilgange til undervisning og et andet blik på uddannelsen og professionen. Det er meget inspirerende og giver stof til eftertanke og refleksion.

Mange af dine undervisere vil også være bærere af en international profil. Ikke alene inddrager de international forskning og litteratur i undervisningen, men flere af dine undervisere vil have været på internationale konferencer på studie-, trænings- eller undervisningsophold i udlandet og kan inddrage internationale eksempler og perspektiver på temaer i undervisningen.

På psykomotorikuddannelsen afholdes løbende Internationale dage, hvor vores studerende deler deres viden og erfaringer fra deltagelse i internationale ophold i udlandet eller andre internationale aktiviteter hjemme. Her vil den internationale koordinator fortælle om muligheder og svare på spørgsmål.

Tutorordning

Bliv tutor for en international studerende på studie- eller praktikophold. Du får et særligt ansvar for at tage godt imod den studerende, hjælpe med praktiske forhold og inddrage den studerende i sociale og kulturelle sammenhænge, såsom fællesarrangementer, fredagsbar/cafe, fester m.v.