Internationale muligheder

På Psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at rejse til udlandet på studie og/eller praktikophold samt tværmoduler i op til sammenlagt 12 måneder i løbet af hele studiet.

På psykomotorikuddannelsen i UCC ser vi udviklingen af internationale og interkulturelle kompetencer, som en vigtig del af den psykomotoriske faglighed. At kunne indgå i fællesskaber, hvor rummelighed og mangfoldighed vægtes. At kunne yde støtte og igangsætte processer, der kan skabe udvikling hos mennesker i alle aldre, i forskellige livssituationer, uanset nationalitet, etnisk baggrund, religiøs overbevisning og livsanskuelse.

Psykomotorikprofessionen er således, i den moderne globaliserede verden, i sit væsen international. Derfor ønsker vi i særlig grad psykomotoriske terapeuter med en international profil, der kan arbejde over hele verden efter endt uddannelse.

På psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at skabe en international profil ved

  • at rejse ud og møde faglige udfordringer gennem et studie- eller praktikophold i udlandet
  • ved at møde internationale studerende på campus
  • ved at deltage i internationale tværmoduler i Vietnam, Palæstina eller summerschool i Tyrkiet
  • ved at deltage i øvrige internationale aktiviteter

International master i psykomotorik