Internationale muligheder

På Psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at rejse til udlandet på studie og/eller praktikophold samt tværmoduler i op til sammenlagt 12 måneder i løbet af hele studiet.

På psykomotorikuddannelsen i KP ser vi udviklingen af internationale og interkulturelle kompetencer, som en vigtig del af den psykomotoriske faglighed. At kunne indgå i fællesskaber, hvor rummelighed og mangfoldighed vægtes. At kunne yde støtte og igangsætte processer, der kan skabe udvikling hos mennesker i alle aldre, i forskellige livssituationer, uanset nationalitet, etnisk baggrund, religiøs overbevisning og livsanskuelse.

Psykomotorikprofessionen er således, i den moderne globaliserede verden, i sit væsen international. Derfor ønsker vi i særlig grad psykomotoriske terapeuter med en international profil, der kan arbejde over hele verden efter endt uddannelse.

På psykomotorikuddannelsen har du mulighed for at skabe en international profil ved

  • at rejse ud og møde faglige udfordringer gennem et studie- eller praktikophold i udlandet
  • ved at møde internationale studerende på campus
  • ved at deltage i internationale tværmoduler i Vietnam, Palæstina eller summerschool i Tyrkiet
  • ved at deltage i øvrige internationale aktiviteter

I løbet af uddannelsen vil der være Internationalisation at home-aktiviteter. Disse aktiviteter giver de studerende mulighed for at forstå psykomotorik i et internationalt perspektiv i Danmark. Den studerende inddrager international litteratur og internationale perspektiveringer i opgaveløsning i dele af uddannelsen jævnfør mål for læringsudbytte angivet i de enkelte semestre.

Internationalisation abroad i form af udvekslings- og studieophold i udlandet kan gennemføres på 3.-7. semester, dog normalt højst svarende til i alt 30 ECTS. Den studerende kan søge om efter gennemført 1. studieår at gennemføre studieforløb og klinisk undervisning/praktikforløb i udlandet af 1- 20 ugers varighed med henblik på at studere psykomotorik i en anden kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Uddannelsesinstitutionen forhåndsgodkender studieforløb, som tilskrives merit, når undervisning er gennemført og godkendt. Studieforløb kan etableres gennem uddannelsens internationale samarbejdsaftaler eller ved selvtilrettelagte forløb.

Internationale studerende kan indskrives på uddannelsen jf. de udvekslingsaftaler, som uddannelsen har for studerende og adjunkter/lektorer/docenter.

International master i psykomotorik