Forventninger til dig

Hvis du vil være psykomotorisk terapeut, skal du have respekt for andre mennesker. På psykomotorikuddannelsen betragter vi alle mennesker som unikke, og sådan går vi dem i møde. Det er en selvfølge, at du skal kunne føle empati med dine medmennesker og være i stand til at udtrykke det.

Psykomotorikuddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor du skal forvente at bruge, hvad der svarer til en arbejdsuge på 40 timer. En del uger er der undervisning ca. 15-24 timer om ugen, men der er også perioder med projektarbejde, hvor du selv organiserer dit studiearbejde. Ud over de skemalagte aktiviteter skal du bruge tid på at forberede dig – både teoretisk og praktisk.

Deltagelse, øvelse og fordybelse

Flere af fagene på psykomotorikuddannelsen er praksisbaserede og kræver, at du deltager og mærker øvelsernes effekt på egen krop, og desuden vil fagene psykomotorisk behandling og bevægelsesfagene kræve, at du øver dig ud over de skemalagte aktiviteter. Teorifag, som fx anatomi og psykologi kræver ofte en del læsning, som giver viden til udvikling af færdigheder og kompetencer i andre fag. De forskellige semesterprojekter giver mulighed for fordybelse i et relevant tema eller emne, og de afsluttende semesterprøver er både teoretiske og praktiske.

Prøv det på egen krop, hvis du er i tvivl

Før du beslutter at søge optagelse på uddannelsen, anbefaler vi, at du har stiftet bekendtskab med psykomotorik i praksis hos en psykomotorisk terapeut gennem individuel behandling eller bevægelseshold. Du er også altid velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsens form og indhold.

Dimittendprofil