Om uddannelsen

Psykomotorikuddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, fordelt over 7 semestre med et omfang på 210 ECTS-point. De er fordelt på en teoridel med et omfang af 180 ETCS og en praktikdel med et omfang af 30 ECTS.

På uddannelsen til psykomotorisk terapeut får du bl.a. undervisning i bevægelse, psykologi, anatomi, fysiologi, pædagogik, samfundsvidenskab og videnskabsteori. Det er tre et halvt år med personlig og faglig udvikling.

En psykomotorisk terapeut hjælper børn, voksne og ældre med at forstå sig selv og kroppens formåen. Den psykomotoriske terapeut specialiseres i at varetage sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske opgaver med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering.

De psykomotoriske terapeuter arbejder i offentlige og private virksomheder. De ansættes inden for børne-, skole- og uddannelsesområdet. Ligeledes ansættes de inden for trivsels- og arbejdsmiljøområdet, ældre-, psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområdet. Psykomotoriske terapeuter arbejder også i selvstændig praksis, hvor de varetager funktioner som konsulent, underviser, personlig træner og behandler.

Titel

Psykomotorikuddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen Professionsbachelor i psykomotorik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Psychomotor Therapy.

Krop og psyke