Censorservice

Skal du være censor ved Psykomotorikuddannelsen Nordsjælland kan du finde relevante oplysninger på denne side.

Censorer ved Psykomotorikuddannelsen aflønnes efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, CIR nr. 12407 af 17/01/2001

Du aflønnes med sats B.

I oversigten over eksamener og tider kan du se, hvor lang tid der er afsat til de enkelte eksamener. I de tilfælde hvor eksamensplanen ikke kan nå at blive ændret i forbindelse med studerendes frafald pga. sygdom oa. aflønnes efter planen.

Yderligere information vedr. eksaminer på Psykomotorikuddannelsen fås ved henvendelse til:

Studieadministration Campus Nordsjælland
E-mail: pmu-nord@kp.dk

Censorformand Karin Ladeby
E-mail: karin.ladeby@gmail.com
Tlf.: 87 55 25 66