Linda arbejder i psykiatrien med traumatiserede flygtninge

I Psykiatrien i Region Sjælland arbejder psykomotorisk terapeut Linda Jørgensen sammen med bl.a. læger, psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker for at hjælpe dybt traumatiserede flygtninge. Hendes redskaber er bl.a. samtaler, afspændings- og vejrtrækningsøvelser, der giver ro i kroppen.

Det er et på én gang barsk og berigende felt, som Linda Jørgensen arbejder indenfor. Patienterne på Klinik for traumatiserede flygtninge i Slagelse lider i større eller mindre grad af PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) som følge af krig, vold eller tortur i deres hjemland. Linda Jørgensens rolle er at arbejde med kroppen, som for disse patienters vedkommende er i konstant alarmberedskab.

”Traumer påvirker det autonome nervesystem, og traumatiserede mennesker genoplever ofte de udløsende begivenheder i vågen eller sovende tilstand og reagerer med fx hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, flashbacks og angst. Man kan sige, at de reagerer som en overfølsom røgalarm og vil ofte undgå situationer, der kan minde om traumerne, fx folk i uniform, små lukkede rum eller høje lyde. Det er smertefuldt, invaliderende og gør det svært at integrere sig i et nyt land,” siger hun.

Min behandling afbalancerer nervesystemet

Når patienten er henvist fra egen læge eller speciallæge, laves en journaloptagelse, som en medarbejder fra alle faggrupper kan gennemføre. Herefter følger samtaler hos andre fagpersoner afhængig af patientens problemstillinger. Først herefter går den egentlige traumebehandling i gang, fortæller Linda Jørgensen.

”Det tværfaglige samarbejde er meget vigtigt for mig og for patientens udbytte. I mine behandlinger har jeg hele den psykomotoriske værktøjskasse i brug. Bl.a. øvelsesterapi, vejrtrækningsøvelser, afspænding og manuel behandling, som virker afbalancerende på det autonome nervesystem, så patientens alarmberedskab bliver mindre. Et eksempel kan være en patient, der sidder uroligt med flakkende blik og overfladisk vejrtrækning. Ved hjælp af ord og en hånd på brystkassen eller maven kan jeg guide patienten til dybere vejrtrækning og derved mere ro i kroppen,” siger hun.

Brug for os i psykiatrien

”Vi må være tålmodige, når det gælder behandlingens effekt. Men der er en effekt, og det er en fantastisk oplevelse at se en patient få det bedre. Det er voldsomt at høre deres historier om rendyrket ondskab, men også meget givende at møde de her mennesker, der trods alt det onde, de har oplevet, kæmper for at klare sig for især deres børn og familiers skyld,” siger Linda Jørgensen og fortsætter: 

”For de fleste gælder, at vi kan lindre deres psykiske og fysiske smerter, men vi kan af gode grunde ikke fjerne de dårlige oplevelser, der har forårsaget dem. Hvis et menneske fx har været indespærret i flere år i et så lille rum, at han knap kunne strække sig ud, ligger der en meget stor opgave foran ham og os, og vi må tage et skridt ad gangen. Der er i høj grad er brug for psykomotoriske terapeuter i psykiatrien. Det er et udfordrende og tilfredsstillende arbejdsfelt, og det er en fordel at have faglige og personlige erfaringer i rygsækken,” fortæller Linda Jørgensen.