Lene behandler unge med alvorlige psykiske lidelser

Angst, misbrug, selvskade og spiseforstyrrelser er nogle af de problematikker, som de 13-17 årige på Københavns Kommunes specialinstitution Jacob Michaelsens Minde, slås med. Som psykomotorisk terapeut arbejder Lene Degn Olsen bl.a. med at styrke de unges kropsbevidsthed – og det er der brug for.

De store børn og unge, som Lene Degn Olsen arbejder med, har svære sociale eller psykiske problemstillinger og kommer til Jacob Michaelsens Minde, når andre indsatser ikke har båret frugt. De har fx psykoser, skizofreni eller personlighedsforstyrrelser, som bl.a. kan føre til angst, depression, tvangspræget eller selvskadende adfærd, misbrug eller selvmordsforsøg.

Specialinstitutionen rummer både døgnbehandlings- og skoleafdeling og ligger i Skodsborg, og her samarbejder Lene Degn Olsen med sine kolleger som bl.a. er psykologer, socialrådgivere, lærere og pædagoger.

”De unge har det rigtig skidt, ellers ville de ikke være her. Ofte fylder deres tanker og følelser så meget, at de ikke er tilstede i kroppen og tit ikke bryder sig om deres krop. Det kan fx være, at de lider af spisevægring, er selvskadende, tidligere har været udsat for overgreb eller har en promiskuøs adfærd. Det er her, jeg kommer ind i billedet, for jeg arbejder med at styrke de unges kropsbevidsthed og tilstedeværelse i kroppen og i nuet,” siger Lene Degn Olsen.

Lærer at trække vejret

Hun arbejder bl.a. med at lære de unge at få ro i kroppen, slippe spændinger, mærke og respektere egne grænser. Redskaberne er både samtale, afspændingsøvelser, fysiske øvelser og manuel behandling. Det går langsomt, og de fleste bryder sig ikke om kropskontakt i starten. Men det virker. Behandlingerne betyder en god pause fra de tanker, de unge går med, og den fysiske og psykiske smerte, de oplever.

”Tværfagligheden er meget vigtig, for de unge har brug for en vifte af indsatser, hvoraf den kropslige dimension, som jeg står for, er den ene. Fx deltager de i kognitiv adfærdsterapi, som bl.a. psykologer og pædagoger står for. I et samarbejde kan vi sørge for, at de unge også kropsligt får nye oplevelser og erkendelser. Fx kan de lære at trække vejret dybt og berolige sig selv ved et angstanfald,” siger Lene Degn Olsen, der har arbejdet på institutionen i syv år.

Normaliteten i at gå til badminton

Som psykomotorisk terapeut arbejder Lene Degn Olsen også med at skabe kontakter i fritids- og idrætslivet, så den unge udover at få de fysiske gevinster ved at deltage i sport, også oplever den normalitet, der ligger i at gå til badminton eller dans en gang om ugen.

”Når den unge er klar til det, er det vigtigt, at vi opbygger den robusthed, der skal til for, at han eller hun kan klare sig uden for Jacob Michaelsens Minde. Både behandlingsdelen og det at sikre udslusning og bygge bro til civilsamfundet en vigtig del af mit job. Jeg er meget glad for at arbejde inden for de specialpædagogiske og psykiatriske felt, og jeg oplever, at der er stor brug for et kropsligt og psykomotorisk fokus, fordi det styrker den samlede indsats omkring nogle af de unge, der er allermest sårbare i vores samfund,” siger hun.

Om Lene Degn Olsen