Behandlingsleder: Psykomotoriske terapeuter afhjælper traumer hos flygtninge

Kroppen husker, og derfor er det vigtigt at arbejde med den kropslige dimension i behandlingen af traumatiserede flygtninge. Og det er psykomotoriske terapeuter dygtige til, siger psykolog Erling Groth fra behandlings- og rådgivningscenteret OASIS i København.

I 30 år har OASIS arbejdet med rehabilitering af flygtninge, der lider af traumer efter krig og/eller tortur, og derfor er blevet henvist af deres læge eller kommune. Der har fra start været psykomotoriske terapeuter ansat i behandlings- og rådgivningscenteret, som også har psykologer, læger, socialrådgivere og en fysioterapeut i medarbejderstaben.

”Tværfagligheden er afgørende, når vi taler om at behandle traumer hos flygtninge, fordi der ofte er tale om flere forskellige psykiske og fysiske følgevirkninger for den enkelte. Der er flere veje i behandlingen, som vi følger samtidig, og en af dem er den kropslige dimension, som vores dygtige psykomotoriske terapeuter tager sig af. Når det er så vigtigt at arbejde med kroppen, er det fordi, kroppen husker det, den har været udsat for, typisk tortur, overværelse af nær families død eller andre krigssituationer. Ikke alle, men de fleste af vores klienter har posttraumatisk stressreaktion (PTSD),” siger psykolog og behandlingsleder Erling Groth, og fortsætter:

”Psykomotoriske terapeuter kan afhjælpe invaliderende følger som fx stor anspændthed, søvnproblemer, smerter, og at man kropsligt genoplever hændelser, når man fx hører en bestemt lyd eller befinder sig i en bestemt situation. De kan også hjælpe, hvis en klient er blevet handlingslammet og er gået i stå på grund af traumerne.”

Det er bl.a. afspænding, fysiske øvelser, massage og rådgivning om søvn, kost og motion, som de i øjeblikket tre psykomotoriske terapeuter yder i det tværfaglige samarbejde omkring de i gennemsnit 110 patienter, der kommer i OASIS.

Erling Groth fortæller, at han nødigt ville undvære psykomotoriske terapeuter:

”De har en vigtig rolle at spille. Men det er nok ikke noget, alle og enhver kan klare, selvom man har uddannelsen. Som vores andre fagpersoner skal de psykomotoriske terapeuter ikke bare være fagligt dygtige, de skal også være robuste og kunne rumme de historier, som flygtningene kommer med. Derfor har vi også udvidet supervision, både inden for de enkelte faggrupper og tværfagligt, så medarbejderne føler sig i stand til at klare arbejdet.”