Psykomotoriske terapeuter styrker velfærdssamfundet

Psykomotoriske terapeuter arbejder i kommuner, regioner, offentlige og private virksomheder og selvstændig praksis. De løfter vigtige samfundsopgaver omkring børn og voksne, unge og ældre på det sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske felt.

Særligt for psykomotoriske terapeuter er et fokus på det hele menneske og sammenhængen mellem krop og psyke. Når en borger udsættes for stress, belastninger eller mistrivsel, udsættes kroppen for en kemisk reaktion, der har betydning for den psykiske tilstand.

Psykomotoriske terapeuter har blik for og kan arbejde med at genskabe den vigtige balance mellem krop og psyke til gavn for borgerne, deres trivsel, udvikling og videre liv. Og dermed for hele samfundet.

International master i psykomotorik

Dimittendprofil