Praktikforløb

Praktikperiodernes forløb og ECTS. Se mere under de enkelte specialiseringer.
  • Første praktikperiode: Praktik på 10 ECTS. SU-finansieret praktik på 2. semester. Du kommer ud og deltager i den daglige pædagogiske praksis på et praktiksted som et led i uddannelsens fællesdel.
  • Anden praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder). Lønnet praktik med start på 3. semester. Skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.
  • Tredje praktikperiode: Specialiseringspraktik på 30 ECTS (6 måneder). Lønnet praktik på 5. semester. Skal foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen.
  • Fjerde praktikperiode: Undersøgelsespraktik på 5 ECTS. SU-finansieret praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet. Praktikken, som vil foregå på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen, er en undersøgelsespraktik, hvor du indhenter empiri i relation til bachelorprojektets problemstilling.