Studiestart

Velkommen på Pædagoguddannelsen KP Campus Nordsjælland. Herunder kan du finde information om din studiestart.

Datoer for studiestart vinter 2020

Netordinær- og netmerituddannelse: Torsdag den 30. januar 2020, kl. 10
Ordinær pædagoguddannelse og socialrådgiveruddannelse: Mandag den 3. februar 2020, kl. 10

Inden studiestart

  • Københavns Professionshøjskole sender en kvitteringsmail til dig med oplysninger om optagelse, når du har bekræftet din studieplads.
  • 29. juli eller 48 timer, efter du har bekræftet din studieplads, modtager du en mail om, hvordan du logger på intranettet (Portalen). På intranettet finder du de informationer, som er nødvendige for dig som studerende, blandt andet hvordan du logger på mit.kp.dk og bestiller dit studiekort (kræver upload af billede).
  • På intranettet (Portalen) skal du orientere dig om praktiske forhold, systemer og KP-mail, litteratur m.v. inden studiestart.

Efter studiestart vil al kommunikation foregå på din KP-mail, Itslearning og Portalen.

Første dag på studiet

Første dag på studiet vil der være fælles velkomst i Atriumhuset (ved hovedindgangen). I løbet af den første uge vil dine undervisere fortælle dig om studiets opbygning og struktur, om dit skema og om hvilke bøger, du skal bruge i løbet af det første semester. Derudover vil du blive præsenteret for studiefaciliteter samt møde undervisere og medstuderende på holdet.

Du vil også blive introduceret til uddannelsens forventninger til en studerende på en professionsbacheloruddannelse samt de studerendes muligheder for at stille krav til og øve indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet. Og så skal du selvfølgelig lære dine medstuderende og stedet at kende, og dit hold vil møde jeres søsterårgang, som står for organiseringen af jeres introtur.

Vi anbefaler, at du medbringer en bærbar PC ved al undervisning.

Vi glæder os til at se dig!