Netuddannelse

Netbaseret ordinær pædagoguddannelse ved Pædagoguddannelsen Nordsjælland

Den netbaserede ordinære uddannelse er tilrettelagt for den studerende, som har behov for øget fleksibilitet i sin hverdag med mindre fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionen. Det kan være, at den studerende arbejder i den pædagogiske praksis, har små børn, dyrker elitesport eller lignende.

Den netbaserede ordinære pædagoguddannelse er et fuldtidsstudium baseret på en vekselvirkning mellem fysiske indkald og netbaseret fagdiskussion. Den studerende er aktiv deltagende i både undervisningen på nettet og på uddannelsesinstitutionen Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.

At læse på netuddannelsen lægger op til en stor grad af selvstændig studieaktivitet, og derfor skal den studerende have stor disciplin i forhold til at planlægge af studiedeltagelse.

Under uddannelsens specialiseringsdel tildeles den studerende en specialiseringsretning, enten dagtilbud, skole-fritid eller social-special.

På specialiseringsdelen vælger den studerende et af følgende valgmoduler:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Kulturmøde og interkulturalitet

På hvert hold oprettes kun et af disse valgmoduler på baggrund af en dialogisk flertalsafgørelse på holdet i samarbejde med holdets studiekonsulent. Ønsker den studerende et andet valgmodul end det af holdet valgte, kan den studerende følge den almindelige ikke-netbaserede uddannelse under den del af specialiseringen. Det kæver dog, at den studerende følger strukturen på almindelig pædagoguddannelse i den periode.

Under hele uddannelsen er der fast mødedag (face-to-face undervisning) hver mandag og ca. hver 5 weekend.

 • Mandagsindkald er i tidsrummet 9.00 – 15.20  (undtaget den mandag der efterfølger et weekendindkald)
 • Desuden møder du på weekendindkald ca. hver femte fredag kl. 16.00 – 20.15 og lørdag kl. 9.00 – 16.15.
 • Fra andet studieår og resten af uddannelsen reduceres weekendindkaldende til kun at være ca. hver femte fredag kl. 16.00 – 20.15.
 • Der kan være mindre perioder af uddannelsen, hvor du skal være tilstede udover mandagen. Eksempelvis praktikintroduktion eller tværgående forløb. Men dette er minimalt og varsles i god tid.
 • I perioderne mellem indkald (mandage og hver femte weekend) foregår undervisningen netbaseret på UCCs studiezone).
 • Uddannelsen indeholder 4 praktikker, hvor du er fuldtid til stede.

For yderligere information kontakt:
Studievejleder Ditte Thiel Berg, dibe@ucc.dk, tlf. 41898767
Studievejleder Lulu Britt Nørregaard, luno@ucc.dk,  tlf. 41897998

Studieordning og studieplan