Merituddannelsen

Pædagoguddannelsen Nordsjælland tilbyder merituddannelsen for dig med fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde.

Merituddannelsen i Nordsjælland

Pædagoguddannelsen Nordsjælland tilbyder merituddannelsen for dig med fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde. Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der varer tre år og udbydes i to varianter:

  • Netbaseret merituddannelse med weekendindkald gennem hele uddannelsen
  • Delvis netbaseret merituddannelse med første år som fuldtidsstudie på uddannelsesstedet, og det andet og tredje år er netbaseret med weekendindkald

Merituddannelsen i UCC Nordsjælland påbegyndes to gange årligt omkring 1. februar og 1. september. Undervisningen foregår på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, tæt ved Hillerød S-togsstation. Der vil være weekendseminarer hver 5. uge, dvs. ca. 10 indkald pr. år. Alle indkald ligger placeret:

Fredage kl. 16.00 – 20.15
Lørdage kl. 09.00 – 16.15

Specialisering
På merituddannelsen tildeles du automatisk den specialisering, hvor du er ansat fx dagtilbud, skole/fritid eller social/specialpædagogik. Har du minimum et års erfaring fra et andet specialiseringsområde, end din nuværende arbejdsplads, kan du vælge denne specialisering.

På Pædagoguddannelsen Nordsjælland vægter vi tværgående samarbejde og helhedsorientering for 0-18-års området. Derfor kan du som studerende på dagtilbud- og skole-fritid-specialiseringen forvente specialiseringsundervisning med medstuderende fra både dagtilbuds- og skole-fritidsområdet. Den tværgående undervisning forbereder jer som studerende og kommende pædagoger på at understøtte sammenhænge i børn og unges liv på tværs af livsarenaer, institutionelle kontekster og fællesskaber. 

Under specialiseringen kan du vælge et af følgende valgmoduler:

  • Natur og udeliv
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Medier og digital kultur
  • Kreative udtryksformer
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Kulturmøde og interkulturalitet

De tre sidstnævnte valgmoduler udbydes ikke af Campus Nord, men kan vælges ved merituddannelsen Campus Carlsberg forudsat at de oprettes.

Ved Campus Nord oprettes et valgmoduler kun ved minimum 15 studerende. Normalt oprettes derfor kun 1-2 af de fem valgmoduler i et semester ved Campus Nord. Ønskes et andet valgmodul, end de af Campus Nord oprettede, kan den studerende tage valgmodul ved Campus Carlsberg forudsat at valgmodulet oprettes her. Valgmoduler ved Campus Carlsberg følger anden studiestruktur ved Campus Nord.

UCC Nord opretter gerne merithold i samarbejde med kommuner.

For yderligere information kontakt:
Studievejleder Ditte Thiel Berg, dibe@ucc.dk, tlf. 41898767
Studievejleder Lulu Britt Nørregaard, luno@ucc.dk,  tlf. 41897998

Studieordning og studieplan