Internationalt

Pædagoguddannelsen tilbyder mulighed for at komme i udlandspraktik i en bred vifte af praktikpladser både i og uden for Europa.

Uddannelsen til pædagog sigter mod, at man som professionel kan yde omsorg og igangsætte processer, der kan skabe udvikling hos mennesker i alle aldre, i forskellige livssituationer uanset nationalitet, etnisk baggrund, religiøs overbevisning og livsanskuelse.
 
Pædagogprofessionen er således i den moderne globaliserede verden i sit væsen international. Det centrale i pædagogprofessionen er den menneskelige omsorg og evnen til at handle sammen med mennesker for at forbedre deres livsvilkår og handlefærdighed og er derfor i princippet uafhængig af køn, race, landegrænser mv. - hvorfor pædagoger efter deres uddannelse kunne tænkes at kunne arbejde over hele verden.

Pædagoguddannelsen Nordsjælland tilbyder mulighed for at komme i udlandspraktik i en bred vifte af praktikpladser både i og udenfor Europa. I de fleste tilfælde til institutioner og partnere, som vi i gennem en årrække har samarbejdet med omkring udviklingen af kvalitet i praktikforløbene – men der forsøges også at opdyrke nye samarbejdspartnere for at tilgodese de studerendes ønsker.
 
Udlandspraktik er en særlig mulighed i uddannelsen, for at styrke relevante pædagogfaglige kompetencer med fokus på den studerendes faglige som personlige udvikling. Udlandspraktik skaber mulighed for at opnå indsigt i både en anden kultur og et andet læringsmiljø og afprøve sine kompetencer i en anderledes kontekst.

Muligheder og krav
Et udlandsophold stiller store krav til den studerendes modenhed og fleksibilitet, men giver også mulighed for at udvikle interkulturelle kompetencer, hvilket bl.a. vil sige evnen til at søge nye veje, bygge broer og finde løsninger, der kan bruges i situationer, hvor mennesker fra forskellige kulturer mødes.
 
Derudover kan et praktikophold i udlandet bidrage til at den studerende stiller nye og også kritiske spørgsmål til sin egen praksis – men også skærpe blikket for, hvad der er det særlig pædagogfaglige fokus i den danske pædagoguddannelse og hvilke aspekter af denne der kan bringes i spil i en globaliseret verden.

Der er mulighed for at komme i praktik i såvel dagtilbud, døgninstitutioner, projekter , førskoletilbud og børnehaveklasser som tilbud for hjemløse, handicappede mv. – således at evt. specialiseringsønsker kan tilgodeses.

Praktikpladser - hvor?
Pædagoguddannelsen Nordsjælland har et stort netværk med hensyn til praktikpladser i udlandet. Gennem de seneste år har studerende været i praktik i bl. a. USA, Australien, New Zealand, Indien, Thailand, Sydafrika, Bosnien og på Grønland. Har du spørgsmål til mulighederne for at komme i udlandspraktik, mens du læser til pædagog, kan du kontakte vores internationale koordinator.

I øjeblikket har vi mulighed for at sende studerende af sted til følgende lande: Norge, Filippinerne, Ghana, USA, Grenada, Sverige, New Zealand, Sydafrika, evt. Canada, Guatemala, Færøerne, Australien, Grønland, Thailand

Læs blogs fra studerende i udlandspraktik