Pædagoguddannelsen Nordsjælland

På Pædagoguddannelsen Nordsjælland kan du blive pædagog på mange måder. Både den ordinære pædagoguddannelse og meritpædagoguddannelsen kan tilrettelægges fleksibelt, så du være studieaktiv på tidspunkter, der passer dig. Bl.a. kan du tage dele af uddannelsen på nettet.

På Pædagoguddannelsen Nordsjælland ser vi forskellighed som en styrke og er stolte af at kunne tilbyde et uddannelsessted, hvor forskellige pædagogiske traditioner er med til at skabe et inspirerende miljø. Hos os møder du undervisere og medstuderende med mange forskellige erfaringer og baggrunde.

Det er vores ambition at give dig en opdateret og fagligt velfunderet uddannelse, så du bliver rustet til at kunne varetage opgaver, der vedrører menneskers udvikling, udfoldelse, læring og livskvalitet.

Illustration af en af fordommene om pædagogstuderende

Fordomsstafetten

Rune og Mark fra pædagoguddannelsen svarer på fordommen om, at "pædagogstuderende leger som små børn – når de altså ikke ryger og drikker".