Studiestart Merit

Studiestart på meritpædagoguddannelsen på KP Campus Carlsberg er mandag 2. september 2019 kl. 10.

Inden studiestart

  • Du modtager en mail med besked om optagelse – i denne bliver du bedt om at bekræfte pladsen samt meddele dit specialiseringsvalg.
  • Når du har bekræftet pladsen skal du meddele hvem der betaler dit deltagergebyr
  • På studiestart siden kan du hente dit velkomstbrev indeholdende information om studiestart, litteratur, studiekort mv. som du skal gøre klart inden studiestart
  • BEMÆRK meritstuderende tager ikke på introtur

Inden studiestart modtager du information på din private mailadresse. Efter studiestart vil al kommunikation foregå på din KP-mail og UCC Portalen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få adgang hertil, så snart du kan.