Studiestart Merit

Studiestart på meritpædagoguddannelsen på KP Campus Carlsberg er mandag den 4. februar 2019.

Inden studiestart

  • Du modtager en mail med besked om optagelse – i denne bliver du bedt om at bekræfte pladsen samt meddele dit specialiseringsvalg.
  • Når du har bekræftet pladsen skal du meddele hvem der betaler dit deltagergebyr
  • På studiestart siden kan du hente dit velkomstbrev indeholdende information om studiestart, litteratur, studiekort mv. som du skal gøre klart inden studiestart
  • BEMÆRK meritstuderende tager ikke på introtur

Inden studiestart modtager du information på din private mailadresse. Efter studiestart vil al kommunikation foregå på din KP mail og UCC Portalen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få adgang hertil, så snart du kan