Studiestart

Læs om studiestarten på pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg.

Studiestart på Pædagoguddannelsen på UCC Campus Carlsberg

Torsdag den 1. februar 2018.

Hvis du er optaget på Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg med studiestart i februar 2018 modtager du en række emails med vigtige informationer om din studiestart. Du kan finde de udsendte mails herunder:

 

Studiestartsprogrammet

I programmet kan du læse om den første uge på Pædagoguddannelsen og om, hvornår der er introtur. Du finder programmet her.

Studiehåndbog

Vi har samlet de vigtigste informationer om indholdet af Pædagoguddannelsen og det sociale liv på Campus Carlsberg i en studiehåndbog. Håndbogen retter sig særligt mod din første tid som studerende på Campus Carlsberg, da vi ved af erfaring, at der navnligt i studieopstarten melder sig mange spørgsmål. Læs Studiehåndbogen her.