Merituddannelsen på Campus Carlsberg

– for dig som ønsker at kombinere studier og arbejde.

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg tilbyder merituddannelsen for dig med minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i dine livserfaringer og i dit praktiske kend­skab til pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne eller ældre. Du studerer sammen med andre voksne, der også kender de pædagogiske udfordringer. Det er vores erfaring, at de studerende er glade for at kunne trække på hinanden og udvikle et nyt fagligt og personligt netværk.

Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der varer tre år og udbydes i to varianter:

  • Netbaseret merituddannelse med weekendindkald hver 5. weekend gennem hele uddannelsen. Tidsrammen for weekendindkald er: Fredag kl. 16.00 – 20.00. Lørdag kl. 09.00 – 16.00.
  • Delvis netbaseret merituddannelse med første år som fuldtidsstudie på uddannelsesstedet på den ordinære uddannelse. 2. og 3. år er netbaseret med weekendindkald hver 5. weekend. På fuldtidsstudieåret ligger studieaktiviteterne, undervisning, studiearbejde, besøg i praksis mv. i tidsrummet 8-17 mandag-fredag.

 

OBS: Du bedes være opmærksom på, at der kan være forskelle i rammer og organisering af merituddannelsen, indkald og netundervisning på Campus Carlsberg alt efter om du er optaget før eller efter efteråret 2019. Kontakt meritkoordinator, Thea Ilkjær Damgaard på thda@kp.dk hvis du har spørgsmål eller der er noget du er i tvivl om.

Merituddannelsen på Campus Carlsberg påbegyndes to gange årligt omkring 1. februar og 1. september. Undervisningen foregår primært på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V, lige ved S-togsstationen: Carlsberg. OBS: Hvis du er optaget på uddannelsen efter 2019.

 

Studerende optaget på merituddannelsen før efteråret 2019:

Deltidsstudiet på 2. og 3. studieår er organiseret i en kombination af 5-6 weekendseminarer pr. studieår kombineret med et mindre antal aftenundervisninger – ca 12 pr. studieår. Tidsrammen for aften- og weekendseminarerne er: Fredag kl. 16.00 – 20.00 og lørdag kl. 09.00 – 16.00.

 

Specialisering
På merituddannelsen tildeles du automatisk den specialisering, hvor du er ansat fx dagtilbud, skole/fritid eller social/specialpædagogik. Har du minimum et års erfaring fra et andet specialiseringsområde, end din nuværende arbejdsplads, kan du vælge denne specialisering.

På Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg vægter vi tværgående samarbejde og helhedsorientering indenfor det pædagogiske arbejdsfelt. Derfor kan du i uddannelsens specialiseringsdel forvente specialiseringsundervisning med medstuderende, der har andre specialiseringer end dig. Den tværgående undervisning forbereder jer som studerende og kommende pædagoger på at understøtte sammenhænge i børn og unges liv på tværs af livsarenaer, institutionelle kontekster og fællesskaber. 

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul – modulerne udbydes i samarbejde med meritpædagoguddannelsen Nordsjælland:

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Kulturmøde og interkulturalitet

Ved Campus Carlsberg oprettes et valgmoduler kun ved minimum 15 studerende. Normalt oprettes derfor kun 1-2 af de seks valgmoduler i et semester ved Campus Carlsberg. Ønskes et andet valgmodul, end de af Campus Carlsberg oprettede, kan den studerende tage valgmodul ved Campus Nord forudsat at valgmodulet oprettes her. Merituddannelsen Campus Nord er også organiseret som delvis netbaseret uddannelse med weekendindkald hver 5. weekend.

Pædagoguddannelsen KP opretter gerne merithold i samarbejde med kommuner eller lign.

 

 

 

Åbent Hus på Merituddannelsen

Optagelse