Merituddannelsen på Campus Carlsberg

– for dig som ønsker at kombinere studier og arbejde.

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg tilbyder merituddannelsen for dig med minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i dine livserfaringer og i dit praktiske kend­skab til pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne eller ældre. Du studerer sammen med andre voksne, der også kender de pædagogiske udfordringer. Det er vores erfaring, at de studerende er glade for at kunne trække på hinanden og udvikle et nyt fagligt og personligt netværk.

Uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der varer tre år og udbydes således:

Første studieår er tilrettelagt som et fuldtidsstudie på uddannelsesstedet, hvor du har orlov fra din arbejdsplads.

2. og 3. studieår er organiseret som et netbaseret deltidsstudium i en kombination af weekendseminarer og et mindre antal aftenundervisninger, samtidig med at du passer dit arbejde.

Merituddannelsen i UCC Campus Carlsberg påbegyndes to gange årligt omkring 1. februar og 1. september. Undervisningen foregår primært på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V, lige ved S-togsstationen: Carlsberg.

På fuldtidsstudieåret ligger studieaktiviteterne, undervisning, studiearbejde, besøg i praksis mv. i tidsrummet 8-17 mandag-fredag.

Deltidsstudiet på 2. og 3. studieår er organiseret i en kombination af 5-6 weekendseminarer pr. studieår kombineret med et mindre antal aftenundervisninger – ca 12 pr. studieår. 4. praktik afvikles i forbindelse med BA-projektet på 6. semester og skal tilrettelægges i samarbejde med arbejdsgiver.

Tidsrammen for aften- og weekendseminarerne er:

Fredage kl. 15.00 – 20.15
Lørdage/søndage kl. 09.00 – 16.00

Typisk vil et modul starte og slutte med et weekendseminar og mellem disse ca. hver 2. eller 3. uge en aftenundervisning. Et lille stykke inde i studiet udleveres en oversigt over studiet med angivelse af hvilke weekender og aftener, der skal reserveres. En af dagene i weekendseminaret er typsk reserveret til studiegruppearbejde med opgaver og virtuelle læringsforløb.

Specialisering
På merituddannelsen tildeles du automatisk den specialisering, hvor du er ansat fx dagtilbud, skole/fritid eller social/specialpædagogik. Har du minimum et års erfaring fra et andet specialiseringsområde, end din nuværende arbejdsplads, kan du vælge denne specialisering.

På Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg vægter vi tværgående samarbejde og helhedsorientering indenfor det pædagogiske arbejdsfelt. Derfor kan du i uddannelsens specialiseringsdel forvente specialiseringsundervisning med medstuderende, der har andre specialiseringer end dig. Den tværgående undervisning forbereder jer som studerende og kommende pædagoger på at understøtte sammenhænge i børn og unges liv på tværs af livsarenaer, institutionelle kontekster og fællesskaber. 

Som en del af uddannelsen skal du have et valgfrit modul – modulerne udbydes i samarbejde med meritpædagoguddannelsen Nordsjælland:

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Kulturmøde og interkulturalitet

Ved Campus Carlsberg oprettes et valgmoduler kun ved minimum 15 studerende. Normalt oprettes derfor kun 1-2 af de seks valgmoduler i et semester ved Campus Carlsberg. Ønskes et andet valgmodul, end de af Campus Carlsberg oprettede, kan den studerende tage valgmodul ved Campus Nord forudsat at valgmodulet oprettes her. Valgmoduler ved Campus Nord følger en lidt anden studiestruktur ved Campus Carlsberg, dog er begge uddannelser er organiseret som netbaserede.

UCC Carlsberg opretter gerne merithold i samarbejde med kommuner eller lign.

 

 

 

Åbent Hus på Merituddannelsen

Optagelse