Pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg

Campus Carlsberg er UCC’s nye campus i København. Her bliver du en del af et stort og spændende studiemiljø midt i storbyen.

Studiemiljø på Pædagoguddannelsen

Der er over 4000 pædagogstuderende på Campus Carlsberg, men som studerende er du altid tilknyttet et mindre hold, og meget af studieaktiviteten foregår i studiegrupper. Hver 1. fredag i måneden samles studerende på tværs af årgange, undervisere og uddannelsesledelsen til Samling i Atrium, hvor der udveksles informationer om fx udlandspraktik eller nye sociale arrangementer og musikholdet eller musikunderviserne spiller et par numre.

Der findes en lang række sociale netværk og klubber som studerende fra alle UCC´s uddannelser kan blive del af, og de afholder i løbet af året events som mange pædagogstuderende deltager i. Det er fx temabarer, quiz-aftner, juleklip, filmklub og loppemarkeder.

Pædagoguddannelsen inddrager byens kulturinstitutioner i undervisningen

Pædagoguddannelsen samarbejder med skiftende kulturinstitutioner i undervisningen på valgmodulet "Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri". Sammen med Københavns Museum udbød Pædagoguddannelsen fx et forløb, hvor de studerende skulle formidle arkæologi til 3-5 årige og i projektet "Nabohood" har pædagogstuderende iværksat aktiviteter til Vesterbros børn og unge på det lokale bibliotek. Du kan læse mere om valgmodulet "Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri" her.

Pædagoger og lærere under samme tag

På Campus Carlsberg læser kommende pædagoger og lærere på samme campus og kan mødes på tværs af uddannelserne. Der er bl.a. fælles forelæsninger og undervisningsmoduler sammen med lærerstuderende, så du bliver rustet til at samarbejde om de børn og unge, du møder som færdiguddannet pædagog.

I alt har cirka 10.000 studerende og 800 medarbejdere deres daglige gang på Campus Carlsberg.

Samling i Atrium

Campus Carlsberg set fra Bryggeritorvet

Mere om Campus Carlsberg

Campus Carlsberg ligger i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København. Du kan læse meget mere og se film om Campus Carlsberg her:

Vi er flyttet til Campus Carlsberg

Fire tidligere pædagoguddannelsessteder er flyttet sammen på Campus Carlsberg:

  • Pædagoguddannelsen Frøbel
  • Pædagoguddannelsen København
  • Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn
  • Pædagoguddannelsen Sydhavn