Studiestart

Velkommen til pædagoguddannelsen på Bornholm!

Næste studiestart på pædagoguddannelsen på Bornholm er 2. september 2019.

Herunder vil du finde informationer om studiestart, når vi nærmer os august 2019.

Introduktionskursus

I løbet af introkurset møder du uddannelsesleder, undervisere, administrativt personale og studerende fra ældre årgange.

Programmet omfatter: teambuilding, IT-introduktion, uddannelsens struktur og studieordning, introduktion til moduler og meget andet.

Bøger og IT udstyr

Der bliver informeret om anbefalet litteratur fra de enkelte undervisere. Informationerne lægges på intranettet Portalen, samt Itslearning som du får adgang til når du modtager dit studienummer.

Vi anbefaler at du medbringer en bærbar PC ved al undervisning, og ligeledes ved introduktionskurset.

Undervisningens start

Skema bliver tilgængeligt senest i introduktionsugen. Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor du forventes at levere 40 timers studier om ugen, hvoraf du selv kan skemalægge en del af timerne til individuel forberedelse, og en anden del i samarbejde med din studiegruppe.

Undervisning vil blive skemalagt inden for tidsrummet 8:00 til kl. 17:00 3-5 dage om ugen.

Studienummer og foto til studiekort