Studiefaciliteter

På Uddannelsescenter Snorrebakken stiller vi en række moderne studiefaciliteter til rådighed. Faciliteterne deles med de øvrige studerende og kursister i bygningen.

Bibliotek

Biblioteket på UCC Bornholm består af 2 dele. I det store rum findes Informationssamlingen for Center for Undervisningsmidler med forlagsmaterialer til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Det er et håndbibliotek, men materialerne kan bestilles til udlån.
På gangen ved studiekontoret er UCC bibliotek med pædagogisk litteratur. Bøgerne kan dels lånes direkte herfra via CFU´s kontor eller du kan bestille bøger via nettet.
Se www.phbibliotek.dk hvordan du kan blive låner, søge i databaser og bestille bøger.

Studiecenter UCC Bornholm

Studiecenteret tilbyder vejledning ift.:
 • Opgaveskrivning
 • Gruppearbejde
 • Struktur på større opgaver
 • Form krav ved opgaver
 • Port folio øvelser
 • Kontakt til digi-guide
 • IT skriveværktøjer
 • Studiezonen
 • Og meget andet
Studiecenter_bornholm_vejledning
Vejledningen foregår i biblioteket på Snorrebakken. Lokalet er åben ud til resten af bygningen og det betyder at du skal snakke lavt så du ikke forstyrrer de øvrige aktiviteter der foregår.
Studiecenter_bornholm_vejledning
Studiecenter_bornholm_stol
I biblioteket er der plads til at du kan sidde alene eller sammen med andre og læse, skrive, forberede dig på fremlæggelser mm. Der er høje og lave borde, små og store gruppeborde og plads til at du kan sidde alene.

Studiecenteret er bemandet 2 eftermiddage om ugen. Se opslag samt information i Portalen.

Studiecafé

Der arrangeres med jævne mellemrum caféarrangementer f.eks. videndeling om BA-projektet, praktikerfaringer m.m. Formålet er at skabe mulighed for at erfarne studerende og evt. dimittender kan støtte nye studerende. Studerende kan også selv tage initiativ til arrangementer.

Grupperum

Flere steder i bygningen er der etableret velegnede områder til gruppearbejde og vejledningssamtaler.

Læseplads

Et lokale er indrettet med individuelle læsepladser. Her er opstillet borde i små aflukker, og du kan sidde med din bærbare PC og en stak bøger og koncentrere dig om en skriftlig opgave, læsning eller andet, der kræver ro til fordybelse.

Kantine

Den fælles kantine i bygningen er et naturligt samlingssted for alle studerende og ansatte. Der er dagligt salatbar, dagens varme ret, sandwich og andet. Kantinen bruges desuden til større møder og arrangementer – ligesom der foregår meget gruppearbejde rundt ved bordene. Der er desuden opstillet kaffe- og slikautomater til køb uden for kantinens åbningstid.

Pædagogisk værksted

På dette værksted er samlet en række kopimaskiner samt andet udstyr til indbinding af rapporter, laminering osv., materialerne købes på stedet. Værkstedet administreres af Center for Undervisningsmidler, CFU.

Skabe

Der er opstillet en række aflåselige skabe, hvor du kan opbevare bøger m.m.. Du køber dig adgang til et skab ved at indbetale depositum for nøglen hos pedellen.

IT, print og kopi

Som studerende hos Professionshøjskolen UCC, har du adgang til at bruge det opstillede it-udstyr som omfatter et begrænset antal PC’er samt printer og kopimaskiner; desuden har du adgang til internettet via trådløst netværk i hele bygningen. Vi anbefaler at du anskaffer din egen bærbare computer så du kan være sikker på at have adgang til en PC når du har brug for det. Til skriftlige prøver stiller vi printer til rådighed og du medbringer egen PC.  Dit studiekort, som du bestiller inden studiestart, fungerer som kopi og printkort og du kan tanke op på mobileprint.ucc.dk. Det er muligt at få assistance på 2 måder:
1.  UCC IT Servicedesk (Se nedenunder)
2. Fra vores lokale it-supporter Kenny Lyngberg som er knyttet til Uddannelsescenter Snorrebakken (Se nedenunder)

UCC IT Servicedesk

Hvis du får behov for hjælp eller skal fejlmelde it-udstyr og netværksadgang, skal du henvende dig til UCC IT Servicedesk på 9999@ucc.dk eller tlf. +45 70 890 990. Du kan også kontakte servicedesken på http://9999.ucc.dk.

Lokal it support

Såfremt det er muligt kan du få hjælp til dine it problemer, f.eks.:

 • UCC-mail
 • UCC’s hjemmeside
 • UCC Portal & studiezone
 • Upload af foto
 • Studie/ printkort
 • Adgang til printer fra egen PC
 • Og meget mere
studiecenter_pædbornholm

It-supporter Kenny Lyngberg sidder på  1. sal. til venstre, sidste dør på højre hånd.
Der er åbent for personlige henvendelse hele dagen.
Hvis du vil fejlmelde udstyr eller adgang til server/netværk skal du melde det på 9999@ucc.dk.