Om Pædagoguddannelsen Bornholm

På Pædagoguddannelsen Bornholm er der optag hvert år i september,  og vi optager ét hold på hver årgang. Det giver os et tæt studiemiljø, hvor alle bliver set og hørt. På den måde kan du være sikker på, at din mening tæller, både når vi diskuterer faglige problemstillinger i undervisningen, og når vi snakker struktur og undervisningsmiljø.

Uddannelsen foregår på Campus Bornholm. Vi deler bygningen med en række andre uddannelser: lærer, pædagogisk assistent, socialrådgiver, serviceøkonom, diplomleder samt en række kurser af varierende omfang, herunder efteruddannelse af lærere og pædagoger og endvidere alle ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm. Det betyder, at der er masser af liv, og du møder mange forskellige studerende.

På Bornholm har uddannelsen et tværprofessionelt særpræg, og i løbet af uddannelsen vil du opleve større og mindre forløb, hvor du skal arbejde sammen med primært de lærerstuderende men også andre professioner. Formålet er, at I sammen skal udforske jeres professionsidentitet for at styrke det tværprofessionelle samarbejde, der foregår i institutionerne især i indskolingen.

Pædagoguddannelsen er en videregående uddannelse, og vi forventer, at du er selvstændig og opsøger informationer og viden.  Vi anbefaler, at du finder sammen med andre studerende for at få mest muligt ud af studiet. Det er vores erfaring, at de fleste studerende har et stort udbytte af at være i en studiegruppe; det øger det faglige udbytte at have nogle at læse og diskutere med. Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudium, og din arbejdsuge er sammensat af ca. 12-14 undervisningslektioner, samt 25-30 arbejdstimer, hvor du forbereder dig til undervisningen og løser opgaver, alene eller sammen med andre. I dit skema er der afsat tid til ”holdmøder”, hvor vi anbefaler, at du sammen med dine medstuderende gennemfører selvstændige studieaktiviteter.

Vi tilbyder en kvalificeret pædagoguddannelse med alle tre specialiseringer til studerende, som enten der bor på Bornholm i forvejen eller vælger at flytte hertil for at tage sin uddannelse. Vi følger samme studieordning som pædagoguddannelsen i resten af KP, hvilket gør det muligt at tage dele af uddannelsen i København. Dog er der enkelte forskelle i strukturen betinget af afdelingens størrelse og samarbejdet med læreruddannelsen på Bornholm.