Informationsmøde om uddannelser på Bornholm

Den 27. februar 2018 kl. 17.00-18:30 holder vi informationsmøde om UCC's uddannelser på Bornholm. Her vil du kunne møde studerende og undervisere og stille spørgsmål om adgangskrav og optagelse.

Informationsmødet gennemføres i samarbejde med de øvrige videregående uddannelser på Bornholm. Mødet holdes på Snorrebakken 66, Rønne. Følgende uddannelser deltager ved informationsmødet:

Mødet starter samlet med en kort præsentation af de tilstedeværende uddannelser. Fra uddannelserne deltager en studievejleder og/eller en uddannelsesleder samt et antal studerende.

Herefter fordeler uddannelserne sig i hver sit lokale og resten af mødet foregår opdelt. Det vil være muligt at deltage i informationsmødet for mere end en uddannelse.

Der bliver givet informationer om uddannelsens struktur, fag, praktik, prøver, udlandsophold, formelle krav til optagelse mm. med plads til spørgsmål. Der er mulighed for snak med de studerende om hverdagen på de enkelte uddannelser og sociale forhold.