Kvote 2

Hvad skal du vedhæfte ansøgningen på optagelse.dk?

Dokumentation for adgangsgrundlag
Når du søger ind på UCC, skal du uploade følgende i pdf-format på www.optagelse.dk:

 • Gymnasialt eksamensbevis, hvis du student fra før 2005
 • Udenlandsk gymnasialt eksamensbevis, samt dokumentation for danskkundskaber
 • Eventuelle beviser for beståede enkeltfag/suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser
 • Eventuelle beståede dele af anden videregående uddannelse
 • Ansøger uden adgangsgivende eksamen. Når du søger om optagelse med særlig tilladelse, også kaldet individuel kompetencevurdering (IKV), kan der være flere ting, du skal uploade som dokumentation. Læs mere om IKV her

Fristen for at vedhæfte dokumentationen er den 15. marts kl. 12.00. Afsluttes den adgangsgivende eksamen efter kvote-2 fristen, skal eksamensbeviset uploades på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

Kvote-2 aktiviteter
Professionshøjskolen UCC beder i udgangspunktet  ikke om dokumentation for kvote-2 aktiviteter. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Du vil dog kunne blive bedt om at forevise dokumentation på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit NemID under strafansvar på, at de oplysninger du angiver i din ansøgning er korrekte.
Orienter dig om kvote 2 aktiviteter under menupunktet adgangskrav.

Motiveret ansøgning - Læs mere om adgangskrav
Uddannelser der har krav om motiveret ansøgning:

 • Optagelse med særlig tilladelse (IKV) i kvote 2
 • Sygeplejerskeuddannelsen i kvote 2
 • Fysioterapeutuddannelsen i kvote 2
 • Psykomotorisk terapeutuddannelsen - kun optagelse gennem kvote 2
 • Tekstilformidleruddannelsen - kun optagelse gennem kvote 2

Ansøgningsfrister

 • Kvote 1 - Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
 • Kvote 2 - Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Psykomotorikuddannelsen, tekstilformidleruddannelsen og tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen har kun optagelse via kvote 2.

Husk eksamensbevis

Arbejdsgivererklæring