Dokumentation

Hvilken dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning?

Der er forskel på, hvilken dokumentation, du skal vedhæfte, alt efter:

  • hvilken uddannelse du søger
  • og om du søger i kvote 1 eller 2.

Dokumentationskrav i kvote 1
Dokumentationskrav i kvote 2

Adgangsgivende eksamen der afsluttes efter 5. juli
Har du ikke afsluttet den adgangsgivende eksamen inden fristen den 5. juli kl. 12, så bedes du vedhæfte dokumentation for dine foreløbige resultater, samt information om forventet dato for afslutning. Professionshøjskolen UCC vil derefter vurdere, om du kan indstilles til betinget optagelse.

Beståede dele af en videregående uddannelse
Ved ansøgning om optagelse skal du oplyse om gennemførte og beståede uddannelseselementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede dele.

Tidligere indskrevet?
Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse i UCC eller på anden professionshøjskole, og har bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen, kan du kontakte optagelsen for eventuel indskrivning på relevant trin i uddannelsen eller om du skal ansøge om optagelse igen. Ønsker du indskrivning igen eller har du spørgsmål, skal du sende en mail til indskrivning@ucc.dk

Har du tidligere været indskrevet på en af vores uddannelser og ønsker at starte igen på samme uddannelse kan ny optagelse og indskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at du har udmeldt dig af uddannelsen.

Husk eksamensbevis

Husk at vedhæfte dokumentation

Dokumentfalsk