Social innovation og entreprenørskab

På valgmodulet ”Social innovation og entreprenørskab” får du muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund. I boksen nederst til højre kan du læse områdets kompetencemål.

Social innovation

Kompetencemål