Medier og digital kultur

Dette valgmodul giver dig mulighed for at være kreativt skabende med digitale medier og undersøge digitale teknologiers pædagogiske muligheder i forhold til forskellige målgrupper. Du får indsigt i multimedieproduktion og hvordan du kan igangsætte spændende og lærerige pædagogiske miljøer med brug af digitale teknologier.

I boksen nederst til højre kan du læse områdets kompetencemål.

Medier og digital kultur

Kompetencemål