Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

Valgmodulet sigter mod at klæde kommende pædagoger på til at iværksætte og lede kulturprojekter. Det vil typisk foregå i fællesskab med samarbejdspartnere fra kulturinstitutioner eller lokale aktører, og indholdet i de udbudte valgmoduler vil derfor afhænge af de aktører og institutioner som Pædagoguddannelsen UCC samarbejder med.

Nedenfor kan du se eksempler på valgmoduler indenfor kompetenceområdet og i boksen nederst til højre kan du læse områdets kompetencemål.

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri – nu med Nabohood

Valgmodulet Nabohood har fokus på innovation og projektstyring. Studerende fra Pædagoguddannelsen samarbejder med lokale aktører (som fx kulturhuse, biblioteker og frivillige organisationer) i lokalområdet omkring Campus Carlsberg om at iværksætte kulturprojekter for brugergrupper i lokalområdet.

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri – På detektivjagt i historien

Valgmodulet På detektivjagt i historien fandt sted i samarbejde med Københavns Museum og de studerende var med til at udvikle aktiviteter til et nyt arkæologisk værksted for børn på museet. De studerende iværksatte aktiviteter som fx ”Oldtidsfest” og ”Sansning af gamle dage”, og producerede oplæg til formidling af arkæologi til 3-5 årige i form af billedbøger.

Nabohood

På detektivjagt i historien

Kompetencemål