Kreative udtryksformer

Valgmodulerne indenfor området ”Kreative udtryksformer” er tonede med fokus på forskellige former for kreativt udtryk. Der udbydes skiftende valgmoduler fra semester til semester, og du bliver informeret om, hvilke valgmoduler du kan ønske imellem ca. et halvt år før, at du skal påbegynde modulet.

Nedenfor kan du se eksempler på moduler der har været udbudt indenfor området ”Kreative udtryksformer” og i den nederste boks til højre kan du læse områdets kompetencemål.

Musik

I dette valgmodul arbejder vi med sang, rytme, instrumenter og sangskrivning. Du kommer både til at arbejde med dine egne musiske kompetencer, men modulet har også fokus på den studerendes rolle som formidler, så du lærer at planlægge og gennemføre musikaktiviteter i en pædagogisk sammenhæng. Der er plads til alle uanset niveau på valgmodulet.

Billede og værkstedsarbejde

I dette valgmodul modul kan du afprøve mange forskellige visuelle udtryk. Det kan fx være street art, keramik, digitale billeder, grafik og skulpturelt arbejde. Vi har fokus på eksperimenterende kreative processer og de fællesskaber der kan opstå i den kreative proces. Vi arbejder også med, hvordan du som kommende pædagog kan tage afsæt i de visuelle udtryk, som din brugergruppe er optagede af og har forudsætninger til at prøve kræfter med.

Leg, drama og teater

Dette valgmodul fokuserer på alt det, der binder mennesker sammen. Det dramapædagogiske arbejde giver metoder til konflikthåndtering og udvikling af fællesskaber, og som studerende får du erfaring med at udvikle lege, dramatiske spil, filmiske udtryk og teaterproduktioner med alle målgrupper. Valgmodulet er for dig, der vil finde eller videreudvikle din legelyst og dit dramatiske udtryk, og give det videre til andre i en pædagogisk sammenhæng.

Fortælleværksted

I dette modul undersøger vi, hvordan mennesker skaber mening med livet gennem fortællinger. I fortælleværkstedet bruger vi ord, lyd og billeder til at skabe fx billedbøger og digitale produktioner, og det er muligt at inddrage pædagogiske målgrupper som fx et værested eller en udflytterbørnehave i produktionerne.

Musik

Billede og værkstedsarbejde

Leg, drama og teater

Fortælleværksted

Kompetencemål: Kreative udtryksformer