Valgfrie moduler

Pædagoguddannelsen består, udover de obligatoriske elementer, af en række valgmoduler. I løbet af uddannelsen gennemfører du ét ud af syv forskellige valgfrie områder. Hvert område er bygget op omkring hvert sit kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

Læs mere om de valgfrie områder og deres kompetencemål nedenfor:

Hvor udbydes valgmodulerne

På Campus Carlsberg udbydes moduler i alle områder. På Campus Nordsjælland udbydes moduler i alle områder undtagen Kulturmøde og interkulturalitet. På Bornholm udbydes moduler i 2-3 områder afhængigt af de studerendes ønsker. Bliver et ønsket valgmodul ikke oprettet på det campus man går på, er der mulighed for at tage modulerne på et af de andre campi.