Struktur på pædagoguddannelsen

Nedenstående tabel viser hvornår de forskellige moduler, praktikker og prøver ligger. Tabellen er vejledende, men giver et overordnet indblik i uddannelsens struktur.

Fællesdel

1. semester:

1. modul (A, B eller C) 2. modul (A, B eller C) 3. modul (A, B eller C)
+ Introduktion + Praksiskendskab Praktikforb. + tildeling af 1. praktik

2. semester:

Praktik 4. modul (D) 5. modul (E eller F)
+ Studiedage og prøve Prøve i 1. kompetencemål + Specialiseringstildeling

3. semester:

6. modul (E eller F)                                                                      
Prøve i 2. kompetencemål    

Specialisering

3. semester:

                7. modul (G)     2. praktik

4. semester:

2. praktik 2. praktik 8. modul H
                                                  Intern prøve (valgfrit kompetenceområde: 1. del)

5. semester:

9. Modul (I) 10. Modul (J) 3. praktik
(valgfrit kompetenceområde: 2. del) Ekstern prøve Tværprofessionelt modul intern prøve  

6. semester:

3. praktik 3. praktik 11. modul (K)
  Ekstern prøve  

7. semester:

12. modul (L) 4. praktik 13. modul (M)
Prøver i 1. og 2. kompetencemål                          BA-forløb