Skole- og fritidspædagogik

Med en specialisering inden for skole- og fritidspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18-års alderen. Du får i særlig grad viden om børn og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Med denne specialiseringen opnår du kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområder, herunder i undervisningen, samt i det fritidspædagogiske arbejde.

Specialiseringen består af seks moduler, anden og tredje praktikperiode plus bachelorprojektet inklusive fjerde praktikperiode. Specialiseringen er bygget op omkring de fire følgende kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

  1. Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.
     
  2. Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver.
     
  3. Den studerende kan skabe sammenhæng mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom (anden praktik).
     
  4. Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes (tredje praktik).

Specialiseringen målrettes især fritidsordninger, klubber og skoler.