Dagtilbudspædagogik

Med en specialisering inden for dagtilbudspædagogik opnår du kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der retter sig mod 0–5-årige børn. Kompetencer til at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Specialiseringen består af seks moduler, anden og tredje praktikperiode plus bachelorprojektet inklusive fjerde praktikperiode. Specialiseringen er bygget op omkring de fire følgende kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

  1. Den studerende kan anvende natur samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings- og læreprocesser for 0-5 årige børn samt inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter.
 
     
  2. Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer.
 
     
  3. Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udvikling af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunkation samt reflektere over sine egne evne til at kommunikere og indgå i relationer (anden praktik).
 
     
  4. Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis (tredje praktik).

Specialiseringen er især målrettet vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.