Specialiseringer

På pædagoguddannelsen har du mulighed for at tilegne dig specialiseret viden og kompetencer, der matcher behovet på henholdsvis dagtilbudsområdet, skole- og fritidsområdet samt det social- og specialpædagogiske område. Du ønsker specialisering i løbet af andet semester. Antallet af studiepladser inden for de forskellige specialiseringer følger antallet af praktikpladser, som bliver fastsat af de kommunale parter.

Specialiseringsmuligheder i pædagoguddannelsen

Specialisering

Specialiseringsdelen består af 140 ECTS

  • 2., 3. og 4. praktikperiode udgør hhv. 30, 30 og 5 ECTS
  • Bachelorprojektet udgør 15 ECTS