Fællesdelen

Uddannelsens første år består af en fællesdel kaldet pædagogens grundfaglighed, herunder den første praktikperiode. Fællesdelen giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse.

Fællesdelen består af seks moduler plus den første praktik. Hvert modul varer seks til syv uger.

Fællesdelen er bygget op omkring de tre følgende kompetencemål. Kompetencemålene beskriver, hvad den studerende skal kunne efter de enkelte forløb.

  • Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børn, unge og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg.
  • Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng.
  • Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis (første praktik).

Fællesdelen