Et tværprofessionelt miljø

På pædagoguddannelsen er der gode muligheder for tværprofessionelt samarbejde. På Campus Carlsberg kan du læse tværprofessionelle moduler, og deltage i fællesforelæsninger og andre aktiviteter på tværs af uddannelserne. Som pædagogstuderende på UCC i Campus Carlsberg kan du blandt andet blive særlig kompetent til lærer-pædagog-samarbejdet, mens du som pædagogstuderende i Campus Nordsjælland kan få kompetencer i forhold til samarbejde med sundhedsprofessioner og socialrådgivere.

Det tværprofessionelle modul: Profession og Samarbejde

Som en del af uddannelsens specialiseringsdel indgår det tværprofessionelle element ligeledes som et selvstændigt modul: Profession og samarbejde. Modulet er fælles for uddannelsens tre specialiseringer og kan være tilrettelagt og gennemført i samarbejde med andre professionshøjskoler. Modulet retter sig mod styrke pædagogstuderendes kompetencer til at anvende deres pædagogfaglighed i det tværprofessionelle samarbejde for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen.

Det tværprofessionelle element er bygget op omkring følgende kompetencemål. Kompetencemålet beskriver, hvad den studerende skal kunne efter det enkelte forløb:

  • Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser.

Lærere og pædagogers samarbejde styrker børnenes trivsel