Bachelorprojekt

Bachelorprojektet indgår som en del af den enkelte specialisering. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Bachelorprojektet er bygget op omkring følgende kompetencemål. Kompetencemålet beskriver, hvad den studerende skal kunne efter det enkelte forløb.

  • Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Studerer du på UCC's pædagoguddannelse, har du mulighed for at skrive et bachelorprojekt om en problemstilling fra "det virkelige liv".