Uddannelsens opbygning

Pædagoguddannelsen tager 3½ år og er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie moduler, så du har mulighed for selv at præge din uddannelse. I løbet af uddannelsen er du i praktik fire gange. Når du er optaget på pædagoguddannelsen, er du garanteret en praktikplads.

Uddannelsen består af et første fælles grundfagligt år. Derefter har du mulighed for at ønske én af tre specialiseringer:

  • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
  • Social- og specialpædagogik

Specialiseringsdelen er på 2½ år og afsluttes med et bachelorprojekt på 7. semester.