Profil i social innovation og entreprenørskab

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i social- og specialpædagogik et særligt fokus på social innovation og entreprenørskab.

Social innovation er: At skabe noget nyt og nyttigt sammen med andre og gøre det med afsæt i det, man har og kan.

Social innovation og social entreprenørskab er en profil på pædagoguddannelsen, hvor vi skal finde på nye måder at arbejde på inden for hele det pædagogiske arbejdsområde. Du kender sikkert caféer, der drives af mennesker, som ikke uden videre ville kunne have et almindeligt arbejde. Du kender måske Idrætsprojektet på Nørrebro, der er kendt som et alternativt tilbud til unge i udsatte positioner? Eller hvad med TV-Glad, som er en hel organisation drevet af mennesker med nedsat funktionsevne. Fra valgfaget i social innovation og entreprenørskab viser vores erfaringer, at du som færdiguddannet pædagog kan få ansættelse inden for E-sport, massage og omsorgstilbud ”Det er bare hænder”, syning af bamser med genbrugstøj til børnehaver og måske snart et cykelværksted m.fl.

Profilen er noget for dig, hvis du har interesse i at oparbejde kompetence til at iværksætte nye projekter eller blive særligt kvalificeret til at søge ansættelse i projekter baseret på nye sociale indsatser, nye måder at tænke praksis – med et innovativt mindset. Steder hvor man arbejder med særlige former for inddragelse af borgerne, uanset om det er børn, unge, familier eller ældre. Social innovation og entreprenørskab bygger på visioner om at få mennesker til at mødes og skabe noget på tværs af forskelligheder, så forskellighed bliver til og skaber ressourcer i samskabelse.

Infomøde