Profil i Musik i pædagogisk arbejde

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i dagtilbud et særligt fokus på musikpædagogik.

Musik er et enestående redskab i det pædagogiske arbejde. Musikken er vigtig i børns sproglige, sanselige, kognitive og motoriske udvikling, og som redskab i det pædagogiske arbejde kan musikken bidrage at styrke inklusion, udvikling af sociale kompetencer og almen dannelse.

I profilen Musik i pædagogisk arbejde er der til alle moduler og praktikforløb tilknyttet en underviser med musikpædagogisk faglighed. Som studerende på profilen opnår du grundlæggende færdigheder i at bruge stemme, krop og instrumenter, og du tilegner dig handlekompetencer i forhold til at improvisere spontansang, akkompagnere sangelege og igangsætte lege med kroppen som instrument.

Studieretningen er ikke en musikeruddannelse og kræver ikke særlige forudsætninger, men det forventes at de studerende har engagement i at bruge musik i det pædagogiske arbejde.