Profil i Idræt, bevægelse og sundhed

På Campus Carlsberg kan du give din specialisering i skole- og fritidspædagogik et særligt fokus på bevægelse og læring.

Den nye folkeskolereform har sat fokus på læring gennem bevægelse. Det betyder, at skole- og fritidsområdet har brug for pædagoger med særlige kompetencer og en særlig viden indenfor idræt, bevægelse og sundhed.

Med en profil i Idræt, bevægelse og sundhed opnår du som studerende kompetencer til at udvikle og igangsætte kropslige aktiviteter, der understøtter børn og unges læreprocesser.

Du bliver del af et fællesskab, der arbejder med idræts-, bevægelses- og sundhedspædagogiske aktiviteter i både teori og praksis, og du bliver klædt på til at føre folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen hos børn og unge ud i livet.

INFORMATIONSMØDE