Dagtilbudspædagogik i udsatte boligområder

Det kræver særlige pædagogiske kompetencer, når diversitet ikke kun er et teoretisk begreb men en konkret del af hverdagen.

På dagtilbudsspecialiseringen udbyder vi fra efteråret et særligt forløb, som er målrettet det pædagogiske arbejde i konkrete byområder i Københavns Kommune – nemlig daginstitutioner i Tingbjerg, på Nørrebro og i Valby. Byområder, som kommunen definerer som særligt udfordret på chanceulighed og social udsathed.  

Undervisningen bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med pædagogerne i praksis i forhold hverdagens konkrete udfordringer og dilemmaer. Og det vil også være i disse klynger/områder, at du skal gennemføre din 2. og 3. praktik.

Du bliver særlig dygtig til:

  • At arbejde med børn i udsatte positioner
  • At arbejde interkulturelt og med mangfoldighed som en ressource i pædagogisk praksis
  • At etablere inkluderende fællesskaber med inddragelse af børns og forældres perspektiver
  • At kommunikere professionelt og at arbejde med mange sprog og sprogmiljøer