Særlige profiler

På UCC kan du tage din pædagoguddannelse med fokus på et emne, som har din særlige interesse. Vi tilbyder to profiler på uddannelsens fællesdel og fire profiler på uddannelsens specialiseringsdel.


Der indgår de samme moduler i profilerne, som i den ordinære pædagoguddannelse, men profilernes moduler er tonet med et særligt fokus. Det gælder for alle seks profiler, at du skal være optaget på det pågældende campus, som udbyder den, for at søge plads på profiluddannelsen.

 

Profiler på fællesdelen

På fællesdelen kan du på Campus Carlsberg vælge Profil i pædagogisk udvikling, hvor du undersøger- og udvikler pædagogisk praksis under uddannelsen. I Campus Nordsjælland kan du vælge Profil i socialt arbejde, som udbydes i samarbejde med Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.

Læs mere om profilerne på fællesdelen her:

 

Profiler på specialiseringsdelen

På specialiseringsdelen kan du på specialiseringsretningen i dagtilbudspædagogik vælge profilen Krop, sundhed og trivsel (Campus Nordsjælland) og profilen i Musik i pædagogisk arbejde (Campus Carlsberg). På specialiseringsretningen i skole- og fritidspædagogik kan du vælge profilen Idræt, bevægelse og sundhed (Campus Carlsberg). Og på specialiseringsretningen i social- og specialpædagogik kan du vælge profilen Samskabelse (Campus Carlsberg).

Læs om specialiseringsprofilerne her: