Særlige profiler

På UCC kan du tage din pædagoguddannelse med fokus på et emne, som har din særlige interesse. Vi tilbyder en profil på uddannelsens fællesdel i Campus Nordsjælland og fem profiler på uddannelsens specialiseringsdel i Campus Carlsberg.

Der indgår de samme moduler i profilerne, som i den ordinære pædagoguddannelse, men profilernes moduler er tonet med et særligt fokus. Det gælder for alle profiler, at du skal være optaget på det pågældende campus, som udbyder den, for at søge plads på profiluddannelsen.

 

Profil på fællesdelen

På fællesdelen kan du på Campus Nordsjælland vælge Profil i socialt arbejde, som udbydes i samarbejde med Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Læs mere om profilen her:

 

Profiler på specialiseringsdelen på Campus Carlsberg

På Campus Carlsberg kan du afhængig af din specialisering vælge mellem disse profiler: