Praktikkens prøver

I slutningen af første, anden og tredje praktik afholdes en prøve. Den studerende prøves i praktikperiodens kompetencemål. Prøven bedømmes af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser fra UCC. I tredje praktik indgår udover praktikvejleder og underviser en ekstern cencor.

Praktikkens prøver er nærmere beskrevet i Praktikhåndbogen, som findes på denne side.