Informationsmøder for praktikvejledere

Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer omkring praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

Der er ingen tilmelding til informationsmøderne – alle er velkomne på det tidspunkt, der passer bedst.

 

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 1. praktik

Torsdag den 6. juni, kl. 14.00 – 16.30 i Lokale W2.04, auditorium 1

Tirsdag den 11. juni, kl. 08.30 – 11.00 i Lokale W2.04, auditorium 1

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 2. praktik

Onsdag den 8. maj, kl. 08.30 – 11.00 i Lokale W2.04, auditorium 1

Tirsdag den 14. maj, kl. 14.00 – 16.30 i Lokale W2.04, auditorium 1

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 3. praktik

Tirsdag den 30. april, kl. 08.30 – 11.00 i Lokale K1.02, auditorium 2

Torsdag den 9. maj kl. 14.00 – 16.30 i Lokale W2.04, auditorium 1                 

 

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik

Onsdag den 27. februar, kl. 13.00 - 15.30 i Lokale K6.16 

Torsdag den 28. februar, kl. 09.00 – 11.30 i Lokale K1.02, auditorium 2

 

 

Pædagoguddannelsen Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 1. praktik

Tirsdag den 4. juni kl. 14.00 – 16.30 i Lokale A2.17

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 2. og 3. praktik

Tirsdag den 30. april, kl. 14.00 – 16.30 i  Lokale A1.16

 

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik

Onsdag den 27. februar, kl. 13.00 – 15.30 i Auditorium A0.04

 

Materiale fra informationsmøder