Informationsmøder for praktikvejledere

Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer omkring praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

Tilmelding via nedenstående links; tilmeldingsfristen er ugen før mødet (vær opmærksom på tidligere frist ved mødet 6. januar 2020).

 

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 1. praktik

Mandag den 6. januar, kl. 14.00 – 16.30, Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her - obs. tilmeldingsfrist 21.12.2019

Fredag den 10. januar, kl. 08.00 – 10.30,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 2. praktik

Mandag den 11. november, kl. 14.00 – 16.30,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

Fredag den 15. november, kl. 08.30 – 11.00,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 3. praktik

Fredag den 8. november, kl. 08.30 – 11.00,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

Mandag den 18. november kl. 14.00 – 16.30,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

 

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik

Tirsdag den 8. oktober, kl. 09.00 – 11.30,  Lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

 

 

Pædagoguddannelsen Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 1. praktik

Torsdag den 16. januar kl. 14.00 – 16.30, Lokale A0.04 (Auditoriet), tilmelding her                

 

Informationsmøde for praktikvejledere om 2. og 3. praktik

Mandag den 11. november, kl. 14.00 – 16.30, Lokale A0.04 (Auditoriet), tilmelding her                        

 

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik

Tirsdag den 8. oktober, kl. 09.00 – 11.30, Lokale A0.04 (Auditoriet), tilmelding her                             

 

Materiale fra informationsmøder