Informationsmøder for praktikvejledere om 2014-uddannelsen

Der er ingen tilmelding til informationsmøderne – alle er velkomne på det tidspunkt, der passer bedst.

Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer omkring praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

 

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik
Tirsdag den 8. januar, kl. 08.30 – 11.00 Lokale K1.02, auditorium 2    
Onsdag den 9. januar, kl. 14.00 – 16.30 Lokale W2.04, auditorium 1
Informationsmøder for praktikvejledere om 2. praktik
Fredag den 2. november, kl. 14.00 – 16.30 Lokale W2.04, auditorium 1
Onsdag den 28. november, kl. 08.30 – 11.00 Lokale W2.04, auditorium 1
Informationsmøder for praktikvejledere om 3. praktik
Mandag den 12. november, kl. 14.00 – 16.30  Lokale W2.04, auditorium 1
Torsdag den 22. november kl. 08.30 – 11.00 Lokale W2.04, auditorium 1
Informationsmøder for praktikvejledere om 4. praktik
Torsdag den 11. oktober, kl. 09.00 – 11.30      Lokale W2.04, auditorium 1

Fredag den 02. november,  kl. 09.30 – 12.00

 Lokale K6.19                          

Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik
Torsdag den 10. januar, kl. 14.00 – 16.30   Auditorium A0.04
Informationsmøder for praktikvejledere om 2. og 3. praktik
Tirsdag den 13. november, kl. 14.00 – 16.30 Auditorium A0.04
Informationsmøder for praktikvejledere om 4. praktik
Torsdag den 11. oktober, kl. 13.30 – 16.30   Auditorium A0.04