Informationsmøder for praktikvejledere om 2014-uddannelsen

Der er ingen tilmelding til informationsmøderne – alle er velkomne på det tidspunkt, der passer bedst.

Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer omkring praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

 

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik

D. 9. januar 2017 kl. 9-12 i lokale K1.02, ved Birgitte Højberg og Lene Torp

D. 23. januar 2017 kl. 14-17 i lokale K1.02, ved Mikala Bjerg og Gitte Andersen

Informationsmøder for praktikvejledere om 4. praktik

Tirsdag d. 7. marts kl 14.00 – 17.00, lok K1.02,

Onsdag d. 8. marts kl 9.00 – 12.00, lok K1.02,

 

Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik

D. 19. januar 2017 kl. 10-12.30 i lokale A0.04 (auditoriet), ved Annelise Arent

Informationsmøder for praktikvejledere om 4. praktik

Torsdag d. 9. marts kl 14.00 – 17.00, lok A0.04,