Dialogmøder

Næste dialogmøde på Campus Carlsberg: 9. april kl. 17.00 - 19.00 i lokale W3.11

Tema: Mødet i praktikken på pædagoguddannelsen

På dialogmødet kommer vi rundt om følgende emner:

  • Den organisatoriske ramme for 2/3 mødet
  • Dagsorden og indhold til mødet
  • Håndtering af Skype som ”møderum”
  • Hvordan kan mødet blive levende og vedkommende